Вработисе во САБАХ

САБАХ ТРЕЈД ДООЕЛ ИМА ПОТРЕБА ОД:

РЕФЕРЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ВО ПРОДАЖНИОТ САЛОН ВО ГОСТИВАР СО СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:

- ЗАВРШЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

- ПОЗНАВАЊЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

- ОПШТО ПОЗНАВАЊЕ НА РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ

- ОПШТО ПОЗНАВАЊЕ НА РАБОТА СО МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

- ВОЗРАСТ ДО 32 ГОДИНИ

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛ: 070/402-117

2